Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2017 và triển vọng năm 2018

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 302.935 tỷ đồng, tăng 23,44 % so với năm năm nay .

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2017 và triển vọng năm 2018

Tình hình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc tích cực: GDP tăng trưởng cao, thu hút đầu tư lớn, lạm phát thấp, thị trường tài chính ổn định, thị trường bảo hiểm (TTBH) đã duy trì được mức tăng trưởng cao phát triển ổn định.

Với những nỗ lực của cơ quan quản trị trong việc kiểm soát và điều chỉnh chính sách chủ trương bắt kịp với những dịch chuyển của thị trường trong toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với việc không ngừng hoàn thành xong tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vững chắc của những doanh nghiệp bảo hiểm ( DNBH ), TTBH đang ngày càng bộc lộ được vai trò, vị trí trong nền kinh tế tài chính – xã hội, góp thêm phần không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, hỗ trợ cho những chủ trương phúc lợi xã hội, bảo vệ kinh tế tài chính cho những nhà đầu tư thôi thúc hội nhập, hợp tác kinh tế tài chính quốc tế, thực thi những chương trình tiềm năng, trách nhiệm cấp bách của nhà nước .
Đến hết năm 2017, toàn TTBH có 62 DNBH ( trong đó 29 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 14 Doanh Nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 Doanh Nghiệp tái bảo hiểm ) và 1 Trụ sở DNBH phi nhân thọ quốc tế .
Tổng tài sản toàn thị trường đến hết năm 2017 ước đạt 302.935 tỷ đồng ( tăng 23,44 % so với năm năm nay ), tổng số tiền góp vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tài chính ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74 % so với năm năm nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,20 % so với năm năm nay, số tiền chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng .
Đạt được những tác dụng tích cực như trên xuất phát từ những nguyên do chính yếu sau :

Một là, năm 2017, tình hình kinh tế thế giới khởi sắc hơn, tăng trưởng và thương mại toàn cầu phục hồi đã có tác động tích cực đến nền kinh tế trong nước, trong đó nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được phát huy, tạo lập được niềm tin và sự hứng khởi của xã hội của cộng đồng DN.

Hai là, khung khổ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày càng hoàn thiện tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường. Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP thay thế 4 nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các văn bản mới được phát hành đã tạo hành lang pháp lý đồng điệu, thống nhất, dễ tra cứu khi tiến hành vận dụng lao lý pháp lý ; đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khai thông nguồn vốn góp vốn đầu tư của những DNBH trở lại nền kinh tế tài chính, tạo quyền dữ thế chủ động và tính tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho những Doanh Nghiệp trong việc xác lập ngân sách kinh doanh thương mại nhằm mục đích thôi thúc tăng trưởng hiệu suất cao, bảo đảm an toàn kinh tế tài chính cho DN.
Nhằm tạo hành lang pháp lý tương hỗ DNBH tiến hành những loại sản phẩm bảo hiểm vì tiềm năng phúc lợi xã hội, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã trình nhà nước phát hành những Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định thay thế Nghị định số 130 / 2006 / NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .
Bên cạnh những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, năm qua, Bộ Tài chính đã trình nhà nước nghị định sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 98/2012 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kinh doanh thương mại bảo hiểm, kinh doanh thương mại xổ số kiến thiết. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp thêm phần bảo vệ những lao lý của pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm được thực thi một cách trang nghiêm, góp thêm phần nâng cao năng lượng của cơ quan quản trị nhà nước về kinh doanh thương mại bảo hiểm trong công tác làm việc quản trị, giám sát và quản lý và vận hành thị trường .

Ba là, nỗ lực của chính các DNBH trong việc nâng caonăng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Đến nay, hầu hết các DNBH đã xây dựng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, từng bước chuẩn hoá các khâu trong hoạt động kinh doanh theo thông lệ quốc tế. Nhiều DNBH đã tổ chức được hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh và được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá, xếp hạng.

Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới

Mặc dù đã đạt được những tác dụng tích cực trong thời hạn qua, tuy nhiên phải thừa nhận rằng, TTBH vẫn còn 1 số ít sống sót, hạn chế cần được khắc phục để phát huy hơn nữa vai trò cũng như sự tăng trưởng của thị trường. Cụ thể :
– Hệ thống pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm mặc dầu được thiết kế xây dựng tương đối vừa đủ, tuy nhiên cần có thêm những chủ trương khuyễn mãi thêm để khuyến khích hơn nữa những DNBH góp vốn đầu tư vào những loại sản phẩm bảo hiểm phúc lợi xã hội, loại sản phẩm bảo hiểm cho người có thu nhập thấp, mẫu sản phẩm bảo hiểm y tế .

– Năng lực quản trị, điều hành của một số DNBH, đặc biệt là các DN trong nước còn yếu. Một số DN phi nhân thọ trong nước hiện nay vẫn đang áp dụng mô hình quản lý phi tập trung, phân cấp trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin lại chưa được đầu tư đúng mức, thủ công dẫn đến hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro.

– Các kênh phân phối tuy tăng trưởng phong phú tuy nhiên tính chuyên nghiệp chưa cao, ngân sách dành cho những kênh phân phối lớn. Vẫn còn thực trạng cạnh tranh đối đầu không lành mạnh .
Nhận thức được những sống sót, hạn chế trên, trong Kế hoạch thực thi Chiến lược tăng trưởng TTBH tiến trình năm nay – 2020 và Đề án tái cấu trúc TTBH quá trình 2017 – 2020, Bộ Tài chính cũng đã thiết kế xây dựng những giải pháp nhằm mục đích khắc phục những sống sót trên, đơn cử :

Về hoàn thiện khung khổ pháp luật: Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ DN đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có ý nghĩa an sinh xã hội và có ý nghĩa đối với nền kinh tế như: Bảo hiểm vi mô, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thủy sản…

Về dài hạn, Bộ Tài chính sẽ điều tra và nghiên cứu để trình nhà nước, trình Quốc hội sửa đổi, bổ trợ Luật Kinh doanh bảo hiểm, dự kiến vào năm 2020 .

Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH: Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại các DNBH theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp, đảm bảo duy trì an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động của DN.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành nghiên cứu và điều tra quy mô quản trị vốn trên cơ sở rủi ro đáng tiếc để từng bước vận dụng tương thích với TTBH Nước Ta nhằm mục đích tăng cường tính dữ thế chủ động cho Doanh Nghiệp trong việc sử dụng và quản trị nguồn vốn ; từng bước thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu chung của toàn thị trường so với mẫu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thể chất và bảo hiểm xe cơ giới, ship hàng cho việc định phí bảo hiểm, tạo mặt phẳng về mức phí sàn, bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, góp thêm phần lành mạnh hóa thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu trên thị trường .

Đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm: Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo để trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, bao gồm cả lĩnh vực bảo hiểm. Trên cơ sở Nghị định 27/2007/NĐ-CP, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn đối với bảo hiểm thương mại điện tử nhằm tạo hành lang pháp lý giúp các DNBH đa dạng hóa kênh phân phối.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường hình thức thi tập trung nhằm mục đích nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý bảo hiểm, góp thêm phần chuyên nghiệp kênh phân phối này .

Về công tác quản lý, giám sát: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát để có những khuyến nghị, cảnh báo kịp thời cho các DNBH, đảm bảo cho TTBH cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh những giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Thương Hội bảo hiểm Nước Ta và những Doanh Nghiệp tăng cường hoạt động giải trí tuyên truyền, tiếp thị để nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bảo hiểm .

Triển vọng phát triển thị trường bảo hiểm năm 2018

Trong toàn cảnh nền kinh tế tài chính toàn thế giới nói chung và nền kinh tế tài chính Nước Ta nói riêng, trong năm 2018 TTBH cần tập trung chuyên sâu vào hai tiềm năng sau : TTBH liên tục giữ vững vận tốc tăng trưởng không thay đổi, bền vững và kiên cố lôi cuốn ngày càng đông những nhà đầu tư tham gia vào TTBH ; Nâng cao hơn nữa vai trò của TTBH so với nền kinh tế tài chính, góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc những giải pháp đa phần về chỉ huy, quản lý và điều hành thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia .
Để đạt được những tiềm năng trên, cần có sự vào cuộc chung tay, góp phần của cả cơ quan quản trị và những DNBH .

Về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tập trung vào việc tăng cường năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DN, thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới, khuyến khích DN đầu tư phát triển các công nghệ hiện đại để tiếp cận rộng hơn tới mọi đối tượng khách hàng.

Đồng thời, công tác làm việc quản trị, giám sát cũng cần thay đổi theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại với Doanh Nghiệp để chớp lấy sát sao tình hình của Doanh Nghiệp, kịp thời xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc của Doanh Nghiệp trong quy trình hoạt động giải trí .
Về phía những DNBH cũng cần tự thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh những quá trình kinh doanh thương mại nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí, năng lượng kinh tế tài chính và chất lượng Giao hàng, tăng trưởng mẫu sản phẩm theo hướng linh động, phân phối được nhu yếu phong phú của người mua. Việc tăng trưởng chiều rộng phải được đi kèm cùng tăng trưởng chiều sâu trải qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Doanh Nghiệp, chú trọng tới chất lượng của đội ngũ đại lý và những kênh phân phối, góp vốn đầu tư đào tạo và giảng dạy tăng trưởng nguồn nhân lực .
Với những nỗ lực trong việc hoàn thành xong chủ trương, cải cách hành chính trong nghành kinh doanh thương mại bảo hiểm, kỳ vọng năm 2018, TTBH Nước Ta sẽ lôi cuốn được nhiều hơn nữa những nhà đầu tư có uy tín, đồng thời thị trường sẽ liên tục tăng trưởng hiệu suất cao, bền vững và kiên cố, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế tài chính. Năm 2018, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kỳ vọng, TTBH vẫn duy trì vận tốc tăng trưởng trên 20 % .