realized tiếng Anh là gì?

realized tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng realized trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ realized tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm realized tiếng Anh
realized
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ realized

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: realized tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

realized tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ realized trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ realized tiếng Anh nghĩa là gì.

realize /’riəlaiz/ (realise) /’riəlaiz/

* ngoại động từ
– thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng…)
– thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì…)
– tả đúng như thật; hình dung (việc gì…) đúng như thật
=these details help to realize the scene+ những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật
– bán được, thu được
=to realize high prices+ bán được giá cao
=to realize a profit+ thu được lãi

realize
– thực hiện

Thuật ngữ liên quan tới realized

Tóm lại nội dung ý nghĩa của realized trong tiếng Anh

realized có nghĩa là: realize /’riəlaiz/ (realise) /’riəlaiz/* ngoại động từ- thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng…)- thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì…)- tả đúng như thật; hình dung (việc gì…) đúng như thật=these details help to realize the scene+ những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật- bán được, thu được=to realize high prices+ bán được giá cao=to realize a profit+ thu được lãirealize- thực hiện

Đây là cách dùng realized tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ realized tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

realize /’riəlaiz/ (realise) /’riəlaiz/* ngoại động từ- thực hiện tiếng Anh là gì?
thực hành (kế hoạch hy vọng…)- thấy rõ tiếng Anh là gì?
hiểu rõ tiếng Anh là gì?
nhận thức rõ (việc gì…)- tả đúng như thật tiếng Anh là gì?
hình dung (việc gì…) đúng như thật=these details help to realize the scene+ những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật- bán được tiếng Anh là gì?
thu được=to realize high prices+ bán được giá cao=to realize a profit+ thu được lãirealize- thực hiện