Prime Rate là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Prime Rate
Tiếng Việt
Lãi Suất Cơ Bản

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Prime Rate là gì?

Lãi Suất Tham Chiếu mà các ngân hàng dùng trong việc định giá khoản vay thương mại, có kỳ đáo hạn ngắn dành cho các khách hàng tốt nhất hay tín nhiệm nhất. Các khoản vay thương mại và công nghiệp (C&I) thường được định giá theo giá chuẩn hay giá cơ bản cộng với phí chênh lệch. Lãi suất cơ bản ngày nay kém quan trọng trong việc định giá khoản vay ngân hàng, cho người vay doanh nghiệp tiếp cận các thị trường vốn. Khởi đầu vào những năm 1970, các ngân hàng bắt đầu định giá khoản vay thương mại theo lãi suất dưới lãi suất cơ bản của ngân hàng, dành cho công ty tín nhiệm nhất.

  • Prime Rate là Lãi Suất Cơ Bản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Prime Rate nghĩa là Lãi Suất Cơ Bản.

Do nhiều ảnh hưởng khác nhau, khi một lãi suất cơ bản tăng lên sẽ khiến giá cả chứng khoán trở nên bất lợi. Nhiều người cho rằng lãi suất cơ bản chỉ quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn, nhưng thật ra, sự chuyển biến của lãi suất cơ bản còn có ảnh hưởng trực tiếp đối với từng nhà đầu tư. Trước tiên, lãi suất này là yếu tố quyết định mức lãi mà nhà đầu tư phải trả nếu giả định họ phải mua chứng khoán bằng tiền đi vay, theo hình thức tài khoản bảo chứng ký quỹ. Khi lãi suất cơ bản tăng, lãi suất áp dụng trên tiền huy động sẽ tăng theo, do vậy chi phí mua giữ chứng khoán hoặc duy trì một vị thế đầu tư trong thị trường chứng khoán sẽ cao, người đầu tư dễ gặp phải rủi ro. Ngược lại, một sự cắt giảm lãi suất cơ bản sẽ làm giảm chi phí mua giữ chứng khoán đối với các khoản tiền huy động, điều này lại khuyến khích người đầu tư mua nhiều chứng khoán hơn, làm lượng cầu tăng, và hẳn là giá chứng khoán cũng tăng. Lãi suất cơ bản được xem là một loại lãi suất tham chiếu quan trọng trên thị trường. Nhìn chung nó thay đổi chậm hơn hầu hết các lãi suất khác, do nó nằm trong tầm kiểm soát của các tổ chức cho vay. Nếu lãi suất liên bang có thể biến động lớn trong thời gian rất ngắn, thì lãi suất cơ bản được duy trì ở mức tương đối ổn định lâu hơn và nếu có biến động, cũng sẽ chỉ diễn biến theo những nấc nhỏ 0,25%. Cũng cần xác định rằng lãi suất cơ bản là loại lãi suất ngắn hạn, nó có thể so sánh với loại lãi suất của các trái phiếu chính phủ ngắn hạn T- bills. Dĩ nhiên, lãi suất cơ bản thường thấp hơn các lãi suất được trả cho trái phiếu công ty. Tuy nhiên, ta nên lưu ý thêm rằng, một sự gia tăng của loại lãi suất này sẽ luôn luôn còn là tin đáng buồn cho thị trường trái phiếu.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Do nhiều tác động ảnh hưởng khác nhau, khi một lãi suất vay cơ bản tăng lên sẽ khiến Ngân sách chi tiêu sàn chứng khoán trở nên bất lợi. Nhiều người cho rằng lãi suất vay cơ bản chỉ quan trọng so với những doanh nghiệp lớn, nhưng thật ra, sự chuyển biến của lãi suất vay cơ bản còn có ảnh hưởng tác động trực tiếp so với từng nhà đầu tư. Trước tiên, lãi suất vay này là yếu tố quyết định hành động mức lãi mà nhà đầu tư phải trả nếu giả định họ phải mua sàn chứng khoán bằng tiền đi vay, theo hình thức thông tin tài khoản bảo chứng ký quỹ. Khi lãi suất vay cơ bản tăng, lãi suất vay vận dụng trên tiền kêu gọi sẽ tăng theo, do vậy ngân sách mua giữ sàn chứng khoán hoặc duy trì một vị thế góp vốn đầu tư trong kinh doanh thị trường chứng khoán sẽ cao, người góp vốn đầu tư dễ gặp phải rủi ro đáng tiếc. trái lại, một sự cắt giảm lãi suất vay cơ bản sẽ làm giảm ngân sách mua giữ sàn chứng khoán so với những khoản tiền kêu gọi, điều này lại khuyến khích người góp vốn đầu tư mua nhiều sàn chứng khoán hơn, làm lượng cầu tăng, và hẳn là giá sàn chứng khoán cũng tăng. Lãi suất cơ bản được xem là một loại lãi suất vay tham chiếu quan trọng trên thị trường. Nhìn chung nó biến hóa chậm hơn hầu hết những lãi suất vay khác, do nó nằm trong tầm trấn áp của những tổ chức triển khai cho vay. Nếu lãi suất vay liên bang hoàn toàn có thể dịch chuyển lớn trong thời hạn rất ngắn, thì lãi suất vay cơ bản được duy trì ở mức tương đối không thay đổi lâu hơn và nếu có dịch chuyển, cũng sẽ chỉ diễn biến theo những nấc nhỏ 0,25 %. Cũng cần xác lập rằng lãi suất vay cơ bản là loại lãi suất vay thời gian ngắn, nó hoàn toàn có thể so sánh với loại lãi suất vay của những trái phiếu chính phủ nước nhà thời gian ngắn T – bills. Dĩ nhiên, lãi suất vay cơ bản thường thấp hơn những lãi suất vay được trả cho trái phiếu công ty. Tuy nhiên, ta nên quan tâm thêm rằng, một sự ngày càng tăng của loại lãi suất vay này sẽ luôn luôn còn là tin đáng buồn cho thị trường trái phiếu .

Danh sách các thuật ngữ liên quan Prime Rate

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Prime Rate là gì? (hay Lãi Suất Cơ Bản nghĩa là gì?) Định nghĩa Prime Rate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prime Rate / Lãi Suất Cơ Bản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục