Phí PayPal, phí giao dịch thương mại dành cho người bán – Paypal Việt Nam

phí paypal

Khi bán hàng với chúng tôi, bạn có thể nhận được một số mức phí cạnh tranh nhất trong hoạt động kinh doanh.

Thị trường/

khu vực liên quan

Biểu phí công bố dưới đây áp dụng cho các tài khoản PayPal của cư dân thuộc thị trường/khu vực sau đây:

[external_link_head]

Về đầu trang

Phí giao dịch thương mại

Khi bạn mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, thực hiện bất kỳ loại giao dịch thương mại nào khác, gửi hoặc nhận khoản quyên góp từ thiện hoặc nhận thanh toán khi bạn “yêu cầu chuyển tiền” thông qua PayPal, chúng tôi gọi đó là “giao dịch thương mại”.

Địa điểm thị trường/khu vực của người gửi Phí
Các giao dịch thương mại bên ngoài lãnh thổ Việt Nam (VN) 4,40% + phí cố định
Tiền tệ Phí
Đô la Úc 0,30 AUD
Real Brazil 0,60 BRL
Đô la Canada 0,30 CAD
Koruna Séc 10,00 CZK
Krone Đan Mạch 2,60 DKK
Euro 0,35 EUR
Đô la Hồng Kông 2,35 HKD
Forint Hungary 90,00 HUF
Shekel Israel mới 1,20 ILS
Yên Nhật 40,00 JPY
Ringgit Malaysia 2,00 MYR
Peso Mexico 4,00 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 10,00 TWD
Đô la New Zealand 0,45 NZD
Krone Na Uy 2,80 NOK
Peso Philippines 15,00 PHP
Zloty Ba Lan 1,35 PLN
Rúp Nga 10,00 RUB
Đô la Singapore 0,50 SGD
Krona Thụy Điển 3,25 SEK
Franc Thụy Sĩ 0,55 CHF
Baht Thái 11,00 THB
Bảng Anh 0,20 GBP
Đô la Mỹ 0,30 USD

Về đầu trang

Phí áp dụng cho Phương thức thanh toán thay thế

Chúng tôi có thể cho phép khách hàng của bạn chọn bất kỳ phương thức thanh toán thay thế (APM) nào được liệt kê trong thỏa thuận APM của chúng tôi khi thanh toán để thanh toán giao dịch mua hàng cho bạn.

Để xem danh sách đầy đủ các APM mà chúng tôi hỗ trợ, vui lòng tham khảo Phụ lục 1 trong thỏa thuận APM của thị trường của bạn. Bạn phải chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận APM của thị trường củ bạn trước khi nhận thanh toán APM.

Phí giao dịch thương mại của chúng tôi áp dụng khi bạn nhận thanh toán bằng APM.

[external_link offset=1]

Về đầu trang

Thanh toán hàng loạt qua PayPal

Thanh toán hàng loạt qua PayPal (gồm dịch vụ trước đây gọi là Xuất chi hàng loạt) cho phép bạn dễ dàng gửi khoản thanh toán cùng lúc cho nhiều người nhận. Chúng tôi tính một khoản phí cho mỗi thanh toán bạn gửi bằng cách sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt qua PayPal. Phí này được tính dựa trên loại thanh toán và đơn vị tiền tệ gửi đi.

Tiền tệ Hạn mức phí tối đa
Đô la Úc 1,25 AUD
Real Brazil 2,00 BRL
Đô la Canada 1,25 CAD
Koruna Séc 24,00 CZK
Krone Đan Mạch 6,00 DKK
Euro 0,85 EUR
Đô la Hồng Kông 7,00 HKD
Forint Hungary 210,00 HUF
Shekel Israel mới 4,00 ILS
Yên Nhật 120,00 JPY
Ringgit Malaysia 4,00 MYR
Peso Mexico 11,00 MXN
Tân Đài tệ 33,00 TWD
Đô la New Zealand 1,50 NZD
Krone Na Uy 6,75 NOK
Peso Philippines 50,00 PHP
Zloty Ba Lan 3,00 PLN
Rúp Nga 30,00 RUB
Đô la Singapore 1,60 SGD
Krona Thụy Điển 9,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 1,30 CHF
Baht Thái 36,00 THB
Bảng Anh 0,65 GBP
Đô la Mỹ 1,00 USD

Về đầu trang

Thanh toán vi mô

Tùy thuộc vào việc đăng ký và phê duyệt trước của PayPal, bạn có thể nâng cấp tài khoản hiện có để nhận mức phí Thanh toán vi mô. Phí Thanh toán vi mô có thể là một giải pháp lý tưởng thay thế cho phí giao dịch thương mại tiêu chuẩn cho doanh nghiệp xử lý các khoản thanh toán dưới 5,00 VNĐ. Nếu bạn nâng cấp lên phí Thanh toán vi mô thì biểu phí này sẽ áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán giao dịch thương mại vào tài khoản PayPal của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký phí Thanh toán vi mô.

Giao dịch Phí
Các khoản thanh toán vi mô quốc tế khác 6,00% + phí cố định cho các khoản thanh toán vi mô
Các khoản thanh toán vi mô quốc tế khác cho Sản phẩm kỹ thuật số 6,00% + phí cố định cho các khoản thanh toán vi mô
Tiền tệ Phí
Đô la Úc 0,05 AUD
Real Brazil 0,10 BRL
Đô la Canada 0,05 CAD
Koruna Séc 1,67 CZK
Krone Đan Mạch 0,43 DKK
Euro 0,05 EUR
Đô la Hồng Kông 0,39 HKD
Forint Hungary 15,00 HUF
Shekel Israel mới 0,20 ILS
Yên Nhật 7,00 JPY
Ringgit Malaysia 0,20 MYR
Peso Mexico 0,55 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 2,00 TWD
Đô la New Zealand 0,08 NZD
Krone Na Uy 0,47 NOK
Peso Philippines 2,50 PHP
Zloty Ba Lan 0,23 PLN
Rúp Nga 2,00 RUB
Đô la Singapore 0,08 SGD
Krona Thụy Điển 0,54 SEK
Franc Thụy Sĩ 0,09 CHF
Baht Thái 1,80 THB
Bảng Anh 0,05 GBP
Đô la Mỹ 0,05 USD

Về đầu trang

Phí yêu cầu bồi hoàn

Đối với các giao dịch không được xử lý qua tài khoản PayPal của người mua hoặc qua quy trình thanh toán dành cho khách, chúng tôi sẽ tính phí quyết toán cho người bán đối với các yêu cầu bồi hoàn giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (yêu cầu bồi hoàn có thể xảy ra khi người mua từ chối hoặc đảo ngược khoản phí tính trên thẻ thông qua tổ chức phát hành thẻ).

Phí yêu cầu bồi hoàn dựa trên đồng tiền nhận được như sau:

Tiền tệ Phí
Đô la Úc 15,00 AUD
Real Brazil 20,00 BRL
Đô la Canada 15,00 CAD
Koruna Séc 250,00 CZK
Krone Đan Mạch 60,00 DKK
Euro 11,25 EUR
Đô la Hồng Kông 75,00 HKD
Forint Hungary 2.000,00 HUF
Shekel Israel mới 40,00 ILS
Yên Nhật 1.300,00 JPY
Ringgit Malaysia 40,00 MYR
Peso Mexico 110,00 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 330,00 TWD
Đô la New Zealand 15,00 NZD
Krone Na Uy 65,00 NOK
Peso Philippines 500,00 PHP
Zloty Ba Lan 30,00 PLN
Rúp Nga 320,00 RUB
Đô la Singapore 15,00 SGD
Krona Thụy Điển 80,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 10,00 CHF
Baht Thái 360,00 THB
Bảng Anh 7,00 GBP
Đô la Mỹ 10,00 USD

Về đầu trang

Phí tranh chấp

Chúng tôi có thể tính Phí tranh chấp khi người mua gửi khiếu nại tranh chấp hoặc yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc giải pháp thanh toán của PayPal. Vui lòng tham khảo Thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin về phí Tranh chấp tiêu chuẩn và khối lượng lớn.

Phí tranh chấp sẽ được áp dụng bằng đơn vị tiền tệ của giao dịch ban đầu.

Tiền tệ Phí
Đô la Úc 12,00 AUD
Real Brazil 35,00 BRL
Đô la Canada 10,00 CAD
Koruna Séc 185,00 CZK
Krone Đan Mạch 55,00 DKK
Euro 7,00 EUR
Đô la Hồng Kông 65,00 HKD
Forint Hungary 2.450,00 HUF
Rupee Ấn Độ 580,00 INR
Shekel Israel mới 30,00 ILS
Yên Nhật 870,00 JPY
Ringgit Malaysia 35,00 MYR
Peso Mexico 160,00 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 250,00 TWD
Đô la New Zealand 13,00 NZD
Krone Na Uy 75,00 NOK
Peso Philippines 405,00 PHP
Zloty Ba Lan 30,00 PLN
Rúp Nga 600,00 RUB
Đô la Singapore 11,00 SGD
Krona Thụy Điển 75,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 8,00 CHF
Baht Thái 250,00 THB
Bảng Anh 6,00 GBP
Đô la Mỹ 8,00 USD


Tiền tệ Phí
Đô la Úc 24,00 AUD
Real Brazil 70,00 BRL
Đô la Canada 20,00 CAD
Koruna Séc 370,00 CZK
Krone Đan Mạch 110,00 DKK
Euro 14,00 EUR
Đô la Hồng Kông 130,00 HKD
Forint Hungary 4.900,00 HUF
Rupee Ấn Độ 1160,00 INR
Shekel Israel mới 60,00 ILS
Yên Nhật 1.740,00 JPY
Ringgit Malaysia 70,00 MYR
Peso Mexico 320,00 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 500,00 TWD
Đô la New Zealand 26,00 NZD
Krone Na Uy 150,00 NOK
Peso Philippines 810,00 PHP
Zloty Ba Lan 60,00 PLN
Rúp Nga 1.200,00 RUB
Đô la Singapore 22,00 SGD
Krona Thụy Điển 150,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 16,00 CHF
Baht Thái 500,00 THB
Bảng Anh 12,00 GBP
Đô la Mỹ 16,00 USD


Về đầu trang

[external_link offset=2]
Tiền tệ Phí trên tỷ giá hối đoái cơ sở

(để tạo thành tỷ giá hối đoái giao dịch)
Tiền tệ Phí trên tỷ giá hối đoái cơ sở

(để tạo thành tỷ giá hối đoái giao dịch)
Đô la Úc (AUD) 4,00% Tân Đài tệ (TWD) 4,00%
Real Brazil (BRL) 4,00% Đô la New Zealand (NZD) 4,00%
Đô la Canada (CAD) 4,00% Krone Na Uy (NOK) 4,00%
Koruna Séc (CZK) 4,00% Peso Philippines (PHP) 4,00%
Krone Đan Mạch (DKK) 4,00% Zloty Ba Lan (PLN) 4,00%
Euro (EUR) 4,00% Rúp Nga (RUB) 4,00%
Đô la Hồng Kông (HKD) 4,00% Đô la Singapore (SGD) 4,00%
Forint Hungary (HUF) 4,00% Krona Thụy Điển (SEK) 4,00%
Shekel Israel mới (ILS) 4,00% Franc Thụy Sĩ (CHF) 4,00%
Yên Nhật (JPY) 4,00% Baht Thái (THB) 4,00%
Ringgit Malaysia (MYR) 4,00% Bảng Anh (GBP) 4,00%
Peso Mexico (MXN) 4,00% Đô la Mỹ (USD) 4,00%

Về đầu trang

Phí Séc điện tử

Đôi khi, người gửi khoản thanh toán mà bạn nhận được có thể sử dụng Séc điện tử làm phương tiện chi trả cho khoản thanh toán đó từ tài khoản ngân hàng của họ, để gửi từ tài khoản PayPal của họ. Vui lòng xem thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin về Séc điện tử. Khi bạn nhận được khoản thanh toán bằng Séc điện tử, chúng tôi áp dụng khoản phí bạn đã đồng ý chi trả để nhận thanh toán lên đến hạn mức tiền tệ được quy định bên dưới (dựa trên loại tiền tệ nhận được):

Tiền tệ Hạn mức phí tối đa
Đô la Úc 50,00 AUD
Real Brazil 75,00 BRL
Đô la Canada 45,00 CAD
Koruna Séc 850,00 CZK
Krone Đan Mạch 250,00 DKK
Euro 35,00 EUR
Đô la Hồng Kông 330,00 HKD
Forint Hungary 9.250,00 HUF
Shekel Israel mới 160,00 ILS
Yên Nhật 4.000,00 JPY
Ringgit Malaysia 150,00 MYR
Peso Mexico 540,00 MXN
Tân Đài tệ 1.350,00 TWD
Đô la New Zealand 60,00 NZD
Krone Na Uy 270,00 NOK
Peso Philippines 1.900,00 PHP
Zloty Ba Lan 140,00 PLN
Rúp Nga 1.400,00 RUB
Đô la Singapore 60,00 SGD
Krona Thụy Điển 320,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 50,00 CHF
Baht Thái 1.400,00 THB
Bảng Anh 30,00 GBP
Đô la Mỹ 45,00 USD

Về đầu trang

Rút tiền từ PayPal

Thông thường, bạn có thể rút tiền từ PayPal bằng giao dịch rút tiền/chuyển khoản tiêu chuẩn vào tài khoản ngân hàng đã liên kết của bạn. Giao dịch này có thể áp dụng việc quy đổi tiền tệ (và phí quy đổi tiền tệ).

Rút tiền/chuyển khoản vào Loại rút tiền/chuyển khoản Phí
Tài khoản ngân hàng Rút tiền về tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam 60.000,00 VNĐ (khi không cần quy đổi tiền tệ)

Về đầu trang

Phí khác dành cho Người bán

Bên dưới là các khoản phí liên quan đến sự kiện, yêu cầu hoặc hành động có thể xảy ra khi bạn sử dụng tài khoản của mình.

Hoạt động Mô tả Phí
Ngân hàng trả lại tiền khi rút tiền/chuyển khoản từ PayPal Phí này được tính khi người dùng thực hiện giao dịch rút tiền/chuyển khoản từ PayPal, nhưng giao dịch không thành công do thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin giao hàng được cung cấp không chính xác. 70.000,00 VNĐ
(Các) xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Để tăng hạn mức gửi tiền hoặc theo xác định của PayPal, một số người dùng có thể bị tính phí liên kết và xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả khi bạn hoàn thành quy trình xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thành công. Xem Bảng Liên kết và xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bên dưới.
Hoàn tiền giao dịch thương mại Hoàn tiền toàn bộ
  • Nếu bạn hoàn trả một khoản thanh toán Giao dịch thương mại thì sẽ không bị tính phí hoàn tiền, nhưng các khoản phí mà bạn đã thanh toán ban đầu để nhận khoản thanh toán này sẽ không được trả lại cho bạn.
Hoàn tiền một phần
  • Nếu bạn hoàn trả một khoản thanh toán Giao dịch thương mại thì sẽ không bị tính phí hoàn tiền, nhưng các khoản phí mà bạn đã thanh toán ban đầu để nhận khoản thanh toán này sẽ không được trả lại cho bạn.
Yêu cầu hồ sơ Phí này sẽ áp dụng khi bạn yêu cầu thông tin về việc tại sao chúng tôi có lý do hợp lý để từ chối lệnh thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn khi yêu cầu các hồ sơ liên quan đến việc bạn xác nhận sai sót trong tài khoản PayPal của mình trên tinh thần thiện chí. 10,00 SGD hoặc loại tiền tệ tương đương khác (trên từng mục)
Tiền tệ Phí
Đô la Úc 2,00 AUD
Real Brazil 4,00 BRL
Đô la Canada 2,45 CAD
Koruna Séc 50,00 CZK
Krone Đan Mạch 12,50 DKK
Euro 1,50 EUR
Đô la Hồng Kông 15,00 HKD
Forint Hungary 400,00 HUF
Shekel Israel mới 8,00 ILS
Yên Nhật 200,00 JPY
Ringgit Malaysia 10,00 MYR
Peso Mexico 20,00 MXN
Tiền tệ Phí
Tân Đài tệ 70,00 TWD
Đô la New Zealand 3,00 NZD
Krone Na Uy 15,00 NOK
Peso Philippines 100,00 PHP
Zloty Ba Lan 6,50 PLN
Rúp Nga 60,00 RUB
Đô la Singapore 3,00 SGD
Krona Thụy Điển 15,00 SEK
Franc Thụy Sĩ 3,00 CHF
Baht Thái 70,00 THB
Bảng Anh 1,00 GBP
Đô la Mỹ 1,95 USD

Về đầu trang

[external_footer]