P2P là gì? Mạng ngang hàng P2P

p2p là gì

P2P là gì?

Nói cách khác là P-to-P, mạng ngang hàng P2P , mạng ngang hàng peer-to-peer là nhóm các máy tính, mỗi nhóm hoạt động như một điểm để chia sẻ các tập tin. Thay vì có một máy chủ trung tâm để hoạt động như một ổ đĩa chia sẻ, mỗi máy tính hoạt động như máy chủ cho các tập tin lưu trữ trên nó. Khi một mạng P2P được thiết lập qua Internet, một máy chủ trung tâm có thể được sử dụng để lập chỉ mục các tập tin, hoặc một mạng lưới phân phối có thể được thiết lập nơi chia sẻ các tập tin được chia ra giữa tất cả người dùng trong mạng đang lưu trữ một tập tin nhất định.

P2P là gì? Mạng ngang hàng P2P

[external_link_head] [external_link offset=1]

Mạng ngang hàng P2P là gì?

Theo định nghĩa cơ bản hiểu dễ nhất, một mạng ngang hàng là một mạng đơn giản, nơi mỗi máy tính được xem như một điểm truy cập và là một máy chủ lưu trữ và chia sẻ các tập tin. Nó là giống như mạng gia đình hoặc mạng văn phòng. Tuy nhiên, khi mạng P2P được thiết lập qua internet, kích thước của các tệp tin cho phép chia sẻ dữ liệu rất lớn. Mạng P2P sớm được áp dụng như Napster đã sử dụng phần mềm máy khách và một máy chủ trung tâm, trong khi những mạng sau đó như BitTorrent, Kazaa, Limewire, BearShare, Morpheus và Acquisition đã làm việc với máy chủ trung tâm và chia sẻ nhiệm vụ chia sẻ giữa nhiều máy tính để giải phóng băng thông. 

Sau khi kết nối với mạng, các phần mềm P2P cho phép bạn tìm kiếm các tệp trên máy tính của người khác. Trong khi đó, những người dùng khác trên mạng có thể tìm kiếm các tệp trên máy tính của bạn, nhưng thường chỉ trong một thư mục duy nhất mà bạn đã chỉ định chia sẻ. Mặc dù mạng P2P làm cho việc chia sẻ tệp trở nên dễ dàng và thuận tiện, nhưng cũng đã dẫn tới nhiều vi phạm bản quyền phần mềm và tải nhạc bất hợp pháp. Do đó, cách tốt nhất là an toàn và chỉ tải phần mềm và nhạc từ các trang web hợp pháp và nội dung có bản quyền. Hơn nữa, bản chất phân tán của mạng P2P khiến chúng tương đối khó kiểm soát và điều tiết. Một số ứng dụng và công ty sử dụng mạng ngang hàng P2P (peer to peer) để tham gia vào các hoạt động bất chia sẻ hợp pháp và vi phạm bản quyền.

Trang này chứa định nghĩa về kỹ thuật của P2P. Nó giải thích trong thuật ngữ máy tính P2P là gì và là một trong những định nghĩa từ trang Wikipedia.

[external_link offset=2]

Tất cả các định nghĩa trên trang web CÔNG NGHỆ 102 đều được viết là chính xác về mặt kỹ thuật nhưng cũng dễ hiểu. Nếu bạn thấy định nghĩa P2P này hữu ích, bạn có thể chia sẻ nó bằng cách sử dụng chia sẻ liên kết này. Nếu bạn thấy bài viết này định nghĩa sai về Mạng P2P, hãy viết thư cho chúng tôi: nguyentransang09@gmail.com, chúng tôi rất cảm kích việc làm của bạn.

[external_footer]