Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển (Kinh doanh)

Ngân hàng là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính với mục tiêu phân phối những dịch vụ kinh tế tài chính. Họ đóng góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế tài chính trải qua trung gian kinh tế tài chính, tạo tiền và quy đổi gia tài. Họ cũng đại diện thay mặt cho nguồn kinh tế tài chính lớn nhất cho những doanh nghiệp bằng cách phân phối kinh tế tài chính trực tiếp, lan rộng ra những khoản vay và mua trái phiếu và phân phối kinh tế tài chính cho người tiêu dùng. Các ngân hàng được phân loại theo ;

 • Cơ sở sở hữu

Trên cơ sở này, các ngân hàng hoặc được phân loại thành ngân hàng tư nhân và công cộng. Trong khi một ngân hàng tư nhân thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cá nhân, một ngân hàng đại chúng, còn được gọi là một ngân hàng hợp nhất được thành lập theo một đạo luật và được sở hữu bởi các cổ đông.

 • Cơ sở của chức năng

Vì những ngân hàng triển khai những tính năng khác nhau, chúng được phân loại dựa trên vai trò của chúng. Bao gồm những ; ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng công nghiệp, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng trao đổi, ngân hàng tiết kiệm chi phí và ngân hàng TW.

Ngân hàng thương mại là gì?

Các ngân hàng thương mại là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính đồng ý tiền gửi từ công chúng hoàn toàn có thể hoàn trả theo nhu yếu. Các ngân hàng này cũng cho vay công chúng trong thời hạn ngắn. Họ kiếm được doanh thu bằng cách vay tiền dưới dạng tiền gửi với lãi suất vay thấp hơn và cho vay với lãi suất vay cao hơn. Các ngân hàng thương mại được phân loại thành :

 • Ngân hàng khu vực công – Đây là những ngân hàng mà phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ.
 • Ngân hàng khu vực tư nhân – Đây là những ngân hàng nơi phần lớn cổ phần được nắm giữ bởi các cá nhân và các tổ chức tư nhân khác.
 • Ngân hàng nước ngoài- Đây là những ngân hàng được đăng ký bên ngoài nước sở tại nhưng vẫn hoạt động ở nước sở tại.

Ngân hàng phát triển là gì?

Các ngân hàng phát triển là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính phân phối vốn dài hạn cho những nghành sản xuất, thường là cho hạ tầng, tương hỗ quản trị và kỹ thuật. Các ngân hàng này là những công cụ hỗ trợ vốn và tương hỗ được sử dụng thoáng đãng nhất cho những dự án Bất Động Sản yên cầu sự trưởng thành dài hạn. Cơ sở hạ tầng ở những nước đang phát triển là một trọng tâm không riêng gì chính do chúng tương quan đến ngân sách vốn cao hơn mà còn rất thiết yếu để cung ứng những điều kiện kèm theo lý tưởng cho sự thay đổi.

Điểm tương đồng giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển

 • Cả hai đều cung cấp trợ giúp tài chính cho các khách hàng tương ứng
 • Cả hai đều là những tổ chức tài chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế
 • Cả hai đều được quy định bởi chính phủ

Sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển

 1. Mục đích của ngân hàng thương mại và phát triển

Mục đích chính của những ngân hàng thương mại là tạo ra doanh thu trải qua lãi thu được bằng cách cho vay với lãi suất vay cao. Mặt khác, những ngân hàng phát triển nhằm mục đích mục tiêu đạt được doanh thu xã hội, trải qua việc thực thi những dự án Bất Động Sản phát triển.

 1. Quá trình hình thành

Trong khi các ngân hàng thương mại được thành lập khi các công ty dưới quyền của các công ty hoạt động, các ngân hàng phát triển được thành lập theo Đạo luật đặc biệt được chính phủ thông qua.

 1. Khách hàng mục tiêu

Ngân hàng thương mại cho vay cá thể và doanh nghiệp trong khi ngân hàng phát triển cho cơ quan chính phủ vay.

 1. Thiên nhiên

Ngân hàng thương mại là tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong khi ngân hàng phát triển là tổ chức triển khai đa mục tiêu.

 1. Gây quỹ

Các ngân hàng thương mại kêu gọi vốn trải qua tiền gửi công khai minh bạch, phải trả theo nhu yếu. Mặt khác, những ngân hàng phát triển nguồn vốn bằng cách bán sàn chứng khoán, vay và hỗ trợ vốn.

 1. Mục tiêu của ngành

Các ngân hàng thương mại nhắm vào số đông vì họ có nhiều loại sản phẩm để cung ứng. Các ngân hàng phát triển, trái lại chỉ nhắm vào nghành nghề dịch vụ phát triển.

 1. Cung cấp các khoản vay

Trong khi những ngân hàng thương mại cung ứng những khoản vay thời gian ngắn và trung hạn, thì những ngân hàng phát triển cung ứng những khoản vay trung và dài hạn.

 1. Kiểm tra tiện nghi

Các ngân hàng thương mại cung cấp các tiện nghi kiểm tra, theo đó tiền gửi có thể được thực hiện và rút bằng séc. Các ngân hàng phát triển, ngược lại, không cung cấp tiện nghi kiểm tra.

Ngân hàng thương mại và phát triển: Bảng so sánh

Ngân hàng thương mại so với ngân hàng phát triển: Tóm tắt

Với sự phát triển không ngừng của dịch vụ ngân hàng, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ​ ​ nhiều sự phát triển trong ngành. Không hoài nghi gì, không có nền kinh tế tài chính sẽ sống sót mà không có những dịch vụ này. Các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong những hoạt động giải trí hàng ngày của con người và là xương sống của toàn bộ những ngành công nghiệp. Do đó, những ngân hàng hoàn toàn có thể được gọi là cơ sở của tân tiến kinh tế tài chính. Cả ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển đều đóng vai trò này, mặc dầu khác nhau, do đó đều thiết yếu cho bất kể nền kinh tế tài chính nào .