mint tiếng Anh là gì?

mint tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng mint trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ mint tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm mint tiếng Anh
mint
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ mint

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: mint tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

mint tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ mint trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mint tiếng Anh nghĩa là gì.

mint /mint/

* danh từ
– (thực vật học) cây bạc hà
– (Ê-cốt) mục đích, ý đồ
– sự cố gắng

* động từ
– cố gắng
– nhằm, ngắm

* danh từ
– sở đúc tiền
– (nghĩa bóng) món lớn, kho vô tận, nguồn vô tận
=a mint of documents+ một nguồn tài liệu vô tận
=a mint of money+ một món tiền lớn
– (nghĩa bóng) nguồn cung cấp, nguồn phát minh, nguồn sáng chế

* ngoại động từ
– đúc (tiền)
– (nghĩa bóng) đặt ra, tạo ra
=to mint a new word+ đặt ra một từ mới

* tính từ
– mới, chưa dùng (tem, sách)
=in mint condition+ mới toanh

Thuật ngữ liên quan tới mint

Tóm lại nội dung ý nghĩa của mint trong tiếng Anh

mint có nghĩa là: mint /mint/* danh từ- (thực vật học) cây bạc hà- (Ê-cốt) mục đích, ý đồ- sự cố gắng* động từ- cố gắng- nhằm, ngắm* danh từ- sở đúc tiền- (nghĩa bóng) món lớn, kho vô tận, nguồn vô tận=a mint of documents+ một nguồn tài liệu vô tận=a mint of money+ một món tiền lớn- (nghĩa bóng) nguồn cung cấp, nguồn phát minh, nguồn sáng chế* ngoại động từ- đúc (tiền)- (nghĩa bóng) đặt ra, tạo ra=to mint a new word+ đặt ra một từ mới* tính từ- mới, chưa dùng (tem, sách)=in mint condition+ mới toanh

Đây là cách dùng mint tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ mint tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

mint /mint/* danh từ- (thực vật học) cây bạc hà- (Ê-cốt) mục đích tiếng Anh là gì?
ý đồ- sự cố gắng* động từ- cố gắng- nhằm tiếng Anh là gì?
ngắm* danh từ- sở đúc tiền- (nghĩa bóng) món lớn tiếng Anh là gì?
kho vô tận tiếng Anh là gì?
nguồn vô tận=a mint of documents+ một nguồn tài liệu vô tận=a mint of money+ một món tiền lớn- (nghĩa bóng) nguồn cung cấp tiếng Anh là gì?
nguồn phát minh tiếng Anh là gì?
nguồn sáng chế* ngoại động từ- đúc (tiền)- (nghĩa bóng) đặt ra tiếng Anh là gì?
tạo ra=to mint a new word+ đặt ra một từ mới* tính từ- mới tiếng Anh là gì?
chưa dùng (tem tiếng Anh là gì?
sách)=in mint condition+ mới toanh