Greed là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Greed là gì?

Greed là Tham lam. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Greed – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Một ích kỷ muốn cho một cái gì đó vượt quá nhu cầu của con người. Thông thường, tham lam gắn liền với sự giàu có hay quyền lực.
Tham lam mô tả một mong muốn có hoặc có được một cái gì đó mà không phải là cần thiết cho sự sống còn của chính mình mà còn gây thiệt hại của người khác. Bên cạnh đó, tham lam thường mô tả một người nào đó mà không thể có đủ. Càng anh ta hoặc cô đạt, càng có nhiều người ấy muốn và không bao giờ hài lòng. hậu quả tiềm năng của tham lam không được kiểm soát bao gồm phá sản, nghèo túng và thậm chí trừng phạt hình sự.
Trong kinh doanh Mỹ, tham lam thường được gắn liền với những trò gian lận đầu tư và trốn thuế.
Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất của tham lam là Ponzi Scheme Bernie Madoff, mà là âm mưu lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bernie Madoff, cố vấn tài chính của công ty riêng của mình mang tên Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, cũng là chủ tịch quá khứ của NASDAQ. Ông đã sử dụng vị trí của mình như là một nhà tư vấn tài chính và chủ tịch công ty riêng của mình để thuyết phục các nhà đầu tư rằng ông sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Thay vì đầu tư tiền bạc, mà ông ta gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. Báo cáo các nhà đầu tư sẽ cho thấy lợi ích mà là, trong thực tế, tiền mua sắm từ các nhà đầu tư mới. Kế hoạch làm việc miễn là các nhà đầu tư mới đến trên tàu và các nhà đầu tư hiện tại không muốn rút ra. Trong thực tế, không có lợi nhuận được thu ở tất cả, và cuối cùng, chương trình này sụp đổ, chỉ sau khi Madoff đã lừa dối các nhà đầu tư ra khỏi 65 $ tỷ đồng. Madoff đã rất tham lam theo cách riêng của mình: “Tôi sống rất phung phí. Cuối cùng, tôi đã mua một chiếc máy bay với một người khác. Tôi đã có một thuyền [và bốn nhà]. Bạn đang nói về ai đó có một tỷ đô la. ”
tham lam Madoff dẫn đến một án tù 150 năm, nơi ông tuyên bố được giúp đỡ nạn nhân của hắn phục hồi tiền của họ. Vợ ông là xa lạ, và con trai ông, người đã làm việc với cha mình, tự tử. Theo Madoff, ông hối hận lỗi lầm của mình. “Điều đó là quan trọng với tôi là gia đình, nhưng đó là tất cả ra đi. Đó là sự trừng phạt hơn là bị bỏ tù.” Trong khi những hậu quả của tham lam không phải lúc nào quá khắc nghiệt, tham lam làm mối quan hệ tổn thương với gia đình và bạn bè. Cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn mà trùng hợp với suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ giữa năm 2007 và 2009 có thể là do tham lam. Các ngân hàng mong muốn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn khiến cho họ hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng, cho phép người để có được khoản vay mua nhà vượt quá khả năng của họ. Sự cám dỗ của cuộc sống trong một căn nhà đắt tiền là rất hấp dẫn đối với nhiều người. Tuy nhiên, nhiều không thể đủ khả năng thanh toán thế chấp và cuối cùng đã buộc phải bán ngôi nhà của mình tại một sự mất mát hoặc tập tin cho phá sản cá nhân.

Definition – What does Greed mean

A selfish want for something beyond one’s need. Typically, greed is associated with wealth or power.
Greed describes a desire to have or acquire something that is not necessary for their own survival but also to the detriment of another. In addition, greed usually describes someone that cannot have enough. The more he or she attains, the more he or she wants and is never satisfied. Potential consequences of unchecked greed include bankruptcy, destitution and even criminal punishment.
In American business, greed is most often associated with investment scams and tax evasion.
Perhaps the most infamous example of greed is Bernie Madoff’s Ponzi Scheme, which was the biggest fraudulent scheme in U.S. history. Bernie Madoff, financial advisor of his own firm named Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, was also the past chairman of NASDAQ. He used his position as a financial advisor and chairman of his own firm to convince investors that he would earn large gains. Instead of investing the money, he deposited the money into a bank account. Statements to investors would show gains that were, in actuality, money procured from new investors. The plan worked as long as new investors came on board and existing investors did not want to cash out. In fact, no gains were earned at all, and eventually, the scheme collapsed, only after Madoff had cheated investors out of $65 billion. Madoff was very greedy according to his own words, “I lived very extravagantly. In the end, I bought a plane with another person. I had a boat [and four homes]. You’re talking about someone who had a billion dollars.”
Madoff’s greed resulted in a prison sentence of 150 years, where he claims to be helping his victims recover their money. His wife is estranged, and his son, who worked with his father, committed suicide. According to Madoff, he regrets his mistakes. “The thing that was important to me was family, but that’s all gone. That’s more punishment that being incarcerated.”While the consequences of greed are not always so harsh, greed does damage relationships with family and friends. The subprime mortgage crisis that coincided with the recession in the United States between 2007 and 2009 can be attributed to greed. Banks desire to earn more profits caused them to lower credit standards, which allowed people to get home loans beyond their means. The lure of living in an expensive home was very attractive to many. However, many could not afford the mortgage payments and eventually were forced to sell their homes at a loss or file for personal bankruptcy.

Source: Greed là gì? Business Dictionary