Tìm hiểu về giao dịch giao ngay (Spot) trong giao dịch Forex

Các giao dịch ngoại hối giao ngay chỉ đơn thuần là những giao dịch được giải quyết và xử lý để giao vào ngày giá trị gần nhất với ngày chốt thỏa thuận giao dịch. Về cơ bản, điều này ý niệm rằng những loại tiền tệ đang được giải quyết và xử lý để giao hàng ngay lập tức, trong vòng02 ngày thao tác so với hầu hết những cặp tiền tệ .
Các giao dịch tiền tệ trước đây thường sử dụng hợp đồng tương lai được cho phép giao dịch với thời hạn triển khai xa hơn. Tuy nhiên, với sự sinh ra tương đối gần đây của giao dịch ngoại hối trực tuyến trải qua những nhà môi giới kinh doanh bán lẻ, thị trường ngoại hối giao ngay có tính thanh toán cao giờ đây đã trở nên phổ cập cho những nhà đầu tư mạnh nhỏ lẻ .

Thị trường Spot

Theo thuật ngữ thị trường ngoại hối phổ biến, một giao dịch tiền tệ được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi chốt giao dịch thường được gọi là giao dịch giao ngay (Spot). Thị trường giao ngay là nơi các đồng tiền tệ được mua hoặc bán so với các loại tiền tệ khác theo giá hiện hành phổ biến nhất. Thị trường giao dịch giao ngay là thị trường lớn nhất trong số các thị trường ngoại hối, chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch và nó giao dịch suốt ngày đêm, 24/5.

Trong giao dịch giao ngay, hai bên đối tác của thỏa thuận sẽ đồng ý tỷ giá hối đoái hoặc tỷ giá hối đoái và số tiền vào ngày giao dịch để việc trao đổi tiền tệ diễn ra vào ngày giá trị giao ngay. Khi đến ngày giá trị giao ngay, một bên sẽ gửi số tiền đã thỏa thuận của một loại tiền tệ này cho bên kia và lần lượt nhận được số lượng đã thỏa thuận của loại tiền tệ kia.

Giá trị giao ngay thường là hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch đối với bất kỳ cặp tiền tệ nào ngoại trừ USD/CAD được giao chỉ trong một ngày làm việc, theo quy ước quốc tế. Hơn nữa, mặc dù các giao dịch điện tử hiện có thể cho phép giao tiền gần như ngay lập tức sau khi giao dịch ngoại hối diễn ra, quy ước của thị trường ngoại hối là thường đợi hai ngày làm việc để giao tiền vẫn tiếp tục tồn tại.

Tỷ giá hối đoái giao ngay

Tỷ giá hối đoái giao ngay ( thường gọi tắt là tỷ giá ) mà tiền tệ hoàn toàn có thể được trao đổi thành giá trị giao ngay, là giá thị trường được giao dịch tích cực nhất, tại đó một cặp tiền đơn cử hoàn toàn có thể được trao đổi. Nó thường giao động đáng kể theo thời hạn và thường mang lại rủi ro đáng tiếc lớn nhất cho một vị thế ngoại hối. Tỷ giá hối đoái giao ngay cũng có ý nghĩa to lớn vì nó tạo cơ sở cơ bản cho việc định giá phần nhiều toàn bộ những công cụ phái sinh ngoại hối, gồm có những giao dịch ngoại hối chuyển tiếp, hợp đồng tương lai tiền tệ và quyền chọn tiền tệ. Tỷ giá hối đoái giao ngay nói chung sẽ được biểu lộ bằng số lượng đơn vị chức năng tiền tệ truy vấn được nhu yếu để mua một đơn vị chức năng tiền tệ cơ sở. Ví dụ về tỷ giá hối đoái giao ngay cho giá trị của Euro so với Đô la Mỹ sẽ là 1.2000 so với cặp tiền tệ EUR / USD, trong đó Euro là tiền tệ cơ bản ( base currency ) và Đô la Mỹ là đơn vị chức năng tiền tệ yết giá ( quote currency ). Điều này ý niệm với một nhà giao dịch ngoại hối rằng 1.20 USD sẽ được nhu yếu để mua một Euro có thời hạn thanh toán giao dịch trong hai ngày thao tác .