Chế độ hưu trí 2021: Những thay đổi về tuổi hưu, lương hưu

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội ( BHXH ) đến tuổi nghỉ hưu sẽ chăm sóc chế độ hưu trí được hưởng. Hơn nữa, thời hạn tới khi Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực hiện hành từ 01/01/2021 sẽ có nhiều đổi khác về tuổi hưu và lương hưu .

Nâng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ 2021

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động được kiểm soát và điều chỉnh từ năm 2021 như sau :
– Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động thông thường là đủ 60 tuổi 03 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng so với lao động nữ .

– Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Xem thêm : Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho mọi người lao động

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2021

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước được sửa đổi, bổ trợ bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo lao lý dưới đây .
* Trường hợp không bị suy giảm năng lực lao động

Tuổi

Điều kiện khác

Nam

Nữ

Đủ 60 tuổi 03 tháng
Đủ 55 tuổi 04 tháng
Không có
Đủ 55 tuổi 03 tháng
Đủ 50 tuổi 04 tháng
– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành .
– Có đủ 15 năm thao tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước 01/01/2021 .
Đủ 50 tuổi 03 tháng
Đủ 45 tuổi 04 tháng
Có đủ 15 năm làm việc làm khai thác than trong hầm lò .
Không pháp luật độ tuổi
Người bị nhiễm HIV do tai nạn đáng tiếc rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp trong khi triển khai trách nhiệm được giao .
* Trường hợp suy giảm năng lực lao động

Tuổi

Điều kiện khác

Nam

Nữ

Đủ 55 tuổi 03 tháng
Đủ 50 tuổi 04 tháng
Bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % đến dưới 81 % .
Đủ 50 tuổi 03 tháng
Đủ 45 tuổi 04 tháng
Bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên .
Không pháp luật độ tuổi

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.
– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

* Với lao động nữ là người hoạt động giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã

Tuổi

Số năm đóng BHXH

Điều kiện khác

55 tuổi 03 tháng
15 – 20 năm
Không có
Xem thêm : Cách để biết mình nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện như trên được tính như sau:
Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Mức lương hưu cơ bản
Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức trung bình tiền lương đóng BHXH
Trong đó :
– Với lao động nam : 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 19 năm đóng BHXH vào 2021, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó mỗi năm đóng cộng 2 %, tối đa bằng 75 % .
– Với lao động nữ : 45 % mức trung bình lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng được tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .
– Với lao động nữ hoạt động giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH :
+ Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH .
+ Từ đủ 16 – 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2 % .
Xem thêm : Cách tính lương hưu cho người lao động từ ngày 01/01/2021

Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo khoản 3 Điều này, mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi lao lý thì giảm 2 % .
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Xác Suất do nghỉ hưu trước tuổi .
Xem thêm : Nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 tính lương như thế nào ?
Lưu ý : Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu như trên bằng mức lương cơ sở .
Bởi vì, mức lương cơ sở 2021 giữ nguyên là 1,49 triệu đồng nên mức lương hưu hàng tháng thấp nhất là 1,49 triệu đồng .
che do huu tri 2021

Những điều cần biết về chế độ hưu trí 2021 (Ảnh minh họa)

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và địa điểm nộp

Căn cứ Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III về Quy trình xử lý hưởng những chế độ BHXH, chi trả những chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp phát hành kèm theo Quyết định số 166 / QĐ-BHXH ngày 31/01/2019, tùy trường hợp mà người lao động chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây .

Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

– Sổ BHXH .
– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí …
– Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng giám định Y khoa so với người nghỉ hưu do suy giảm năng lực lao động hoặc bản sao giấy ghi nhận bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp .

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời hạn tham gia BHXH gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép quay trở lại nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định hành động công bố mất tích ), hồ sơ gồm có :
– Sổ BHXH .
– Đơn ý kiến đề nghị theo mẫu số 14 – HSB .
– Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động như trên .
– Giấy ủy quyền ( mẫu số 13 – HSB ) so với trường hợp đang chấp hành hình mà thời hạn khởi đầu tính gật đầu hình phạt là từ ngày 01/01/2016 trở đi …

Trường hợp có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu

– Quyết định hoặc giấy ghi nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu. Trường hợp bị mất sách vở trên thì có thêm đơn ý kiến đề nghị ( mẫu 14 – HSB ) .
– Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động .
– Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm giấy ủy quyền ( mẫu số 13 – HSB ) .
– Trường hợp xuất cảnh trái phép trở lại thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở lại nước định cư hợp pháp …
Người lao động sau khi chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ như trên thì nộp tại cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đơn vị chức năng người lao động đang tham gia đóng BHXH ( theo Phụ lục 8 Hướng dẫn lập mẫu 12 – HSB Quyết định 777 / QĐ / BHXH ngày 24/06/2019 ) .
Xem thêm : Hồ sơ nghỉ hưu gồm những gì ? Nộp ở đâu ?

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Tại Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội lao lý như sau :
– Với người tham gia BHXH bắt buộc, trong vòng 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH .
– Với người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, trong vòng 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH .
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho người lao động, trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Thời điểm hưởng lương hưu

Theo Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng lương hưu của người lao động được xác lập :
– Với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong quyết định hành động nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo lao lý của pháp lý .

– Với người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH.

– Với người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong văn bản ý kiến đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu .

Trên đây là toàn bộ thông tin về chế độ hưu trí 2021 cho người lao động. Nếu còn bất kỳ vấn đề nào thắc mắc, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Toàn bộ quy định về nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021